MADA IR GERAS MAISTAS

PLC DARBO LAIKAS:

PARDUOTUVĖS:I-VII 10-21 VAL. PASLAUGOS:I-VII 10-22 VAL.
RESTORANAI:I-VII 8-23 VAL.* RIMI:I-VII 8-22 VAL.

AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS TAISYKLĖS

AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS TAISYKLĖS

 1. Automobilių aikštelė (toliau – Aikštelė) yra privati teritorija.
 2. Automobilių stovėjimas šioje Aikštelėje yra mokamas. 4 (keturias) valandas per parą automobilių stovėjimas aikštelėje yra nemokamas. Viršijus 4 val. per parą nemokamą stovėjimo laiką, automobilių stovėjimas apmokestinamas: 30 (trisdešimt) minučių – 1 EUR, 1 val. – 2 EUR ir t.t.
 3. Automobilių aikštelės darbo laikas I-VII nuo 07.00 iki 24.00. Nakties metu nuo 24.00 iki 07.00 stovėjimas mokamas nuo stovėjimo pradžios. 
 4. Savaitgaliais ir švenčių dienomis stovėjimas nemokamas nuo 07.00 iki 24.00.
 5. Automobilio pastatymas Aikštelėje yra sutarties tarp transporto priemonės vairuotojo, kuris yra automobilio savininkas ar valdytojas, ir Aikštelės operatoriaus B2B Park, UAB, sudarymas toliau nurodytomis standartinėmis sąlygomis.
 6. Automobiliai Aikštelėje turi būti statomi vadovaujantis esančiu ženklinimu ir kelių eismo ženklais. Automobilio vairuotojas yra atsakingas už tinkamą automobilio pastatymą.
 7. Draudžiama palikti stovėti automobilį tokiu būdu, jog būtų apsunkintas įvažiavimas/išvažiavimas iš Aikštelės.
 8. Draudžiama užstatyti kitus automobilius ar sudaryti bet kokias kliūtis patekti į automobilių stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos, taip pat užstatyti įvažiavimą.
 9. Draudžiama Aikštelėje remontuoti (įskaitant tepalų keitimą), plauti automobilius (išskyrus automobilių aikštelėje esančią plovyklos teritoriją).
 10. Draudžiama Aikštelėje laikyti (palikti) degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus.
 11. Draudžiama Aikštelėje šiukšlinti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kelti triukšmą, būriuotis ar trukdyti kitiems asmenims.
 12. Draudžiama Aikštelėje be UAB „Panorama LT“ sutikimo palikti automobilį, įvairiomis formomis ar būdais reklamuojančią prekes ar paslaugas, išskyrus tuo metu, kai klientas, valdantis tokį automobilį, atvyksta apsipirkti prekybos centre.
 13. Draudžiama gadinti, išmontuoti ar kitaip keisti Aikštelėje sumontuotą įrangą. Dėl netinkamo įvažiavimo/išvažiavimo ir mokėjimo įrangos naudojimo visa atsiradusi žala bus išieškota iš asmens, dėl kurio veiksmų įranga buvo sugadinta.
 14. Klientas privalo Aikštelėje laikytis saugaus greičio bei kitų LR įstatymuose įtvirtintų Kelių eismo taisyklių reikalavimų. Aikštelės administracija neatsako už kelių eismo taisyklių pažeidimus, įvykusius Aikštelės teritorijoje.
 15. Klientas privalo užtikrinti, kad Aikštelėje statoma jo transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga (neleidžia tepalų, nebraižo aikštelės dangos ir pan.).
 16. Klientas privalo atlyginti dėl jo veiksmų padarytą žalą Aikštelėje esantiems asmenims ar turtui.
 17. Automobilių valdytojai ir savininkai patys atsako už aikštelėje pastatytų automobilių saugumą. B2B Park, UAB, ir UAB „Panorama LT“ nėra materialiai atsakinga už stovėjimo aikštelėje stovinčios transporto priemonės saugumą.
 18. Apmokėti už stovėjimą prieš išvažiuojant galima automatinėse mokėjimo kasose, įrengtose prie išvažiavimų iš automobilių aikštelės ir prie prekybos centro Rimi Hypermarket 1-me aukšte, arba siunčiant trumpąją SMS žinutę numeriu 1332, arba naudojantis B2B Park mobiliąja parkavimo aplikacija.
 19. Automatinių mokėjimo kasų, pakeliamų užtvarų ar kitos aikštelės įrangos gedimo atveju privalu pranešti tel. nr. +370 647 31105.
 20. Netinkamai pastačius automobilį, t.y. nesivadovaujant ženklinimu, užimant dvi stovėjimo vietas, ar kitaip pažeidžiant šių taisyklių punktuose nurodytus reikalavimus, laikoma, kad stovėjimo aikštelės taisyklės yra pažeistos. Transporto priemonės savininkas privalės sumokėti mokestį už jam suteiktas paslaugas (naudojimąsi stovėjimo aikštele), o už įsipareigojimų nevykdymą privalės sumokėti 8,40 Eur kompensaciją už kiekvienas paskesnes 24 valandas, kad atlygintų B2B Park, UAB, išlaidas, susijusias su taisyklių pažeidimo kontrole.
 21. Stovėjimo aikštelės taisyklių pažeidimas fiksuojamas fotonuotraukomis arba filmuotos medžiagos pagrindu, apie pažeidimą informuojant automobilio valdytoją ar savininką registruotu laišku. Automobilio valdytojas ar savininkas laiške nurodytą mokestį už paslaugas bei kompensaciją už įsipareigojimų nevykdymą privalo sumokėti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo registruoto laiško gavimo dienos į laiške nurodytą sąskaitą. Jei mokestis bei kompensacija nebus sumokėti laiku, jų išieškojimas kartu su visa informacija be atskiro pranešimo bus perduotas tretiesiems asmenims.
 22. Už mokesčio sumokėjimą yra atsakingas automobilio savininkas, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad automobilį aikštelėje pastatė kitas asmuo.