MOKYKLINIŲ PREKIŲ MUGĖ

08 02 - 09 03

PLC DARBO LAIKAS:

PARDUOTUVĖS:I-VII 10-21 VAL. PASLAUGOS:I-VII 10-22 VAL.
RESTORANAI:I-VII 8-23 VAL.* RIMI:I-VII 8-22 VAL.

akcijos “APSIPIRKITE UŽ 50 EUR IR GAUKITE -50% PARODAI” taisyklės

“APSIPIRKITE IR GAUKITE 50% NUOLAIDĄ BILIETUI Į VAN GOGO MULTIMEDIJOS PARODĄ“ AKCIJOS TAISYKLĖS

2017 m. vasario 07 d.

 1. Organizatorius: akcijos organizatorius yra UAB „Panorama LT“, Saltoniškių g. 9, Vilnius.
 2. Akcijos partneris: UAB „Bravo events“.
 3. Vieta: akcijos vieta yra PLC Panorama, Saltoniškių g. 9, Vilnius. PLC Panorama darbo laikas yra kiekvieną dieną nuo 10:00 iki 22:00 val.
 4. Akcijos laikas: akcijos pradžia – 2017 m. vasario 17 d. 10.00 val., akcijos pabaiga – 2017 m. vasario 19 d. 20.00 val. (imtinai).
 5. Akcijoje gali dalyvauti pirkėjai – fiziniai asmenys, kurie 2017 m. vasario 17 – 19 d. PLC Panorama perka prekių ar įsigyja paslaugų, kurių vieno kasos kvito prekių ar paslaugų suma yra ne mažesnė nei 50 EUR (penkiasdešimt eurų).
 6. Akcijoje dalyvauja visi 2017 m. vasario 17 – 19 d. PLC Panorama veikiančių parduotuvių bei paslaugų vienetų išduoti kasos kvitai, išskyrus kasos kvitus, kurie išduoti PLC Panorama veiklą vykdančių restoranų, kavinių, RIMI, bankų, čekiai už tabako gaminius ar alkoholinius gėrimus, kasos kvitai už PLC Panorama Dovanų čekių ar bet kurio kito prekybos/paslaugų veiklą PLC Panorama vykdančio subjekto dovanų čekių pirkimą.
 7. Akcijos prizas: 50% nuolaida 1 bilietui į Van Gogo paveikslų multimedijos parodą, nuolaida galima pasinaudoti aplanktant parodą vasario 17- 18 d. nuo 10 iki 21 val.
 8. Akcijoje gali dalyvauti pirkėjai – fiziniai asmenys, kurie nuo 2017 m. vasario 17 d. 10.00 val. iki  2017 m. vasario 19 d 20.00 val. (imtinai) PLC „Panorama“ parduotuvėse perka prekių ar įsigyja paslaugų, kurių vieno kasos kvito prekių ar paslaugų suma yra ne mažesnė nei 50 EUR (penkiasdešimt eurų) (kasos kvitai nesumuojami), išskyrus 6 punkte nurodytas prekybos ar paslaugų vietų išimtis.
 9. Akcijoje dalyvaujantis asmuo nuo 2017 m. vasario 17 d. 10.00 val., iki  2017 m. vasario 19 d 20.00 val. (imtinai) įsigijęs PLC Panoramoje prekių ar paslaugų, kurių vieno kasos kvito prekių ar paslaugų suma yra ne mažesnė nei 50 EUR (penkiasdešimt eurų), pateikia šį kasos kvitą Van Gogo paveikslų multimedijos parodos kasoje ir gauna 50% nuolaidą 1 bilietui apsilankyti Van Gogo paveikslų multimedijos parodoje vasario 17- 19 d. nuo 10 iki 21 val.
 10. Akcijoje dalyvavusio asmens kasos kvitas pažymimas antspaudu. Akcijoje su tuo pačiu kasos kvitu galima dalyvauti tik 1 (vieną) kartą.
 11. Nuolaida bilietui galioja 1 asmeniui ir 1 vaikui iki 18 m.
 12. Visi pirkėjai, dėl per didelio srauto neturėję galimybės patekti į parodą 02 17 – 19 dienomis, galės įsigyti bilietą su 50% nuolaida ir juo pasinaudoti 02 20 – 24 d. imtinai.
 13. Nepateikus kasos kvito originalo, žaidėjui nesuteikiama teisė dalyvauti akcijoje.
 14. Jaunesni nei 18 metų asmenys akcijoje gali dalyvauti tik gavę tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimą. Jei akcijoje dalyvauja jaunesni nei 18 metų asmenys, laikoma, kad jų tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė leidimą dalyvauti akcijoje.
 15. Akcijoje turi teisę dalyvauti kiekvienas pirkėjas, kuris yra susipažinęs su akcijos taisyklėmis, su jomis sutinka, jas vykdo bei įsigijęs prekių ar paslaugų šiose taisyklėse nurodyta tvarka, ir turintis tai įrodantį pirkimo kvitą.
 16. Akcijoje dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su akcijos taisyklėmis ir sutinka laikytis jų bei organizatoriaus priimtų su akcija susijusių sprendimų.
 17. Organizatorius, įtaręs akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę nesuteikti nuolaidos iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad akcijos taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę nesuteikti nuolaidos taisykles pažeidusiam asmeniui.
 18. Informacija apie vykdomą akciją teikiama tinklalapyje www.panorama.lt. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos taisykles ir sąlygas ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti tinklalapyje www.panorama.lt.
 19. Jei pasitaikys interneto puslapyje www.panorama.lt ir kitomis informacijos priemonėmis paskelbtų akcijos taisyklių neatitikimų, galios ir bus taikomos interneto puslapyje www.panorama.lt  skelbtos akcijos taisyklės.
 20. Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, išskyrus PLC Panorama parduotuvių ir paslaugų teikimo įmonių operatorių darbuotojus ir jų šeimos narius.
 1. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti akciją ir nuolaidos suteikimą pagal šias taisykles.

Load: 17 queries - 458ms - 35.3MB - 302 cache hits / 337
Query: 25 queries - 475ms - 35.9MB - 340 cache hits / 378
Display: 72 queries - 788ms - 37.8MB - 2838 cache hits / 3014