EILES GERIAU KURTI,
NEI JOSE STOVĖTI

ČIA DAUGIAU ERDVĖS TAU

PARDUOTUVĖS:I-VI 10-22 VAL.
VII 10-21 VAL.
PASLAUGOS:I-VII 10-22 VAL.
RESTORANAI:I-VII 8-23 VAL.* RIMI:I-VII 8-23 VAL.

Pirk LEGO NINJAGO už 9,99 EUR ir laimėk!“

LEGO loterijos „Pirk LEGO NINJAGO už 9,99 EUR prekybos centre „Panorama“ ir laimėk!“ taisyklės:

 1. LOTERIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  • Loterijos organizatorius, prekių platintojas ir prizų distributorius yra LEGO System A/S Latvijas filiāle „Baltic“ A/S, bendrovės registracijos nr. 40103221375, adresas: Matrožu street 15, Riga, LV-1048, toliau tekste „Organizatorius“.
  • Organizatoriaus vardu ir atstovaudamas jo interesus su Loterija susijusius veiksmus, tokius kaip laimėtojų nustatymas, vykdo UAB „VEXILLUM“, įmonės kodas 125568314, įsikūrusi adresu M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

 

 1. LOTERIJOS VIETA IR PERIODAS
  • Loterija vyksta nuo 2017 m. rugsėjo 7 (pirmoji registracijos diena) iki 2017 m. spalio 1 d. 11.30 val. (paskutinė registracijos diena).
  • Loterija vyksta prekybos centre „Panorama“ esančiose parduotuvėse „RIMI“, „XS Žaislai“ ir „Žaislų Planeta“, adresu Saltoniškių g. 9, Vilnius, kuriose prekiaujama Loterijos produktais.

 

 1. LOTERIJOS DALYVIAI
  • Loterijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Loterijos metu įsigiję iš prekybos centre „Panorama“ esančių parduotuvių „RIMI“, „XS Žaislai“ ir „Žaislų Planeta“ bent 1 (vieną) „Lego Ninjago“ produktą, kurio vertė yra ne mažesnė nei 9,99 EUR ir užsiregistravę Loterijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.
  • Loterijoje negali dalyvauti LEGO System A/S Latvijas filiāle „Baltic“ ir UAB „Vexillum“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.

 

 1. LOTERIJOS PRIZŲ FONDAS
  • Loterijos prizas – „THE LEGO® NINJAGO® MOVIE™“ rinkinys (70618) – 3 vnt. (1 vnt. vertė – 199,99 EUR).

 

 1. DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Asmenys, norintys dalyvauti Loterijoje ir laimėti vieną iš prizų, privalo Loterijos metu įsigyti iš prekybos centre „Panorama“ esančių parduotuvių „RIMI“, „XS Žaislai“ ir „Žaislų Planeta“ bent 1 (vieną) „Lego Ninjago“ produktą, kurio vertė yra ne mažesnė nei 9,99 EUR ir atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas.
  • Asmenys, įsigiję bent vieną Loterijos produktą, kurio vertė yra ne mažesnė nei 9,99 EUR, turi paprašyti parduotuvės darbuotojų Loterijos kortelės, kurioje reikės nurodyti šiuos duomenis:
 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono numerį;
 • pašto adresą;
 • Pirkinio kvito Nr.
  • Užpildęs Loterijos kortelę, Loterijos dalyvis turi ją įmesti į Loterijos urną, kurią bus galima rasti prekybos centro „Panorama“ antrajame aukšte prie parduotuvių  „XS Žaislai“ ir „Žaislų Planeta“, pažymėta LEGO ženklu.
  • Užsiregistravęs Loterijai šiose taisyklėse nurodytu būdu, Loterijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.
  • Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Loterijos dalyvių sąrašo.
  • Vienas dalyvis gali registruotis Loterijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Loterijos produktą už ne mažiau nei 9,99 EUR ir užpildydamas naują Loterijos kortelę bei įmesdamas ją Loterijos urną.
  • Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki Loterijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.
  • Pirkinio kvite turi būti aiškiai matomi šie duomenys: pirkinio kvito Nr., pirkinio kvito data, Loterijos prekės pavadinimas „LEGO NINJAGO“ bei Loterijos prekės kaina, kuri turi būti ne mažesnė nei 9,99
  • Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Loterijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas išduotas nebus.
  • Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami marketingo tikslais ir suteikti Loterijos Organizatoriui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Loterijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Loterijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

 

 1. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMA SIR SKELBIMAS
  • Prizų laimėtojai bus nustatomi burtų keliu, iš Loterijos urnos ištraukiant dalyvių užpildytas Loterijos korteles.
  • Loterijai pasibaigus, 2017 m. spalio 1 d., 00 val. antrajame prekybos centro „Panorama“ aukšte, bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kurio metu bus nustatyti 3 (trys) laimėtojai, jiems atiteks 4 punkte įvardinti prizai.
  • Lošimo metu bus papildomai ištarukiami 3 (trys) rezerviniai laimėtojai, kurie įgytų teisę į prizą tuo atveju, jei su pirmaisiais laimėtojais būtų neįmanoma susisiekti iki numatyto termino pabaigos., t.y. iki 2017 m. spalio 9 d.
  • Laimėtojų sąrašas bus paskelbtas iki 2017 spalio 5 d. interneto svetainėje www.panorama.lt.

 

 1. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Su visais laimėtojais bus susisiekta asmeniškai Loterijos kortelėje nurodytu telefono numeriu.
  • Laimėtojai, norintys gauti prizą, turi pateikti Loterijos Koordinatoriui laimingojo pirkinio kvito kopiją, taip pat ir tikslų pristatymo adresą (su pašto kodu) el. paštu (vexillum@vexillum.lt); arba paštu (UAB „VEXILLUM“ M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius) iki 2017 m. spalio 9 Papildoma informacija teikiama telefonu +370 5 270 9372 arba +370 650 97096.
  • Laimėtojai, su kuriais nepavyks susisiekti ir kurie nepateiks 7.2. punkte išvardintų dokumentų bei kitų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki 2017 m. spalio 9 d., praras teisę į prizą ir jis atiteks rezerviniam laimėtojui.
  • Prizai laimėtojams bus išsiųsti paštu iki 2017 m. spalio 15 d.
  • Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Loterijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
  • Loterijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  • Loterijos rengėjai neatsako už Loterijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Loterijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli arba jei su prizo laimėtoju nepavyksta susisiekti dėl nuo Loterijos rengėjų nepriklausančių priežasčių.

 

 1. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
  • Organizatorius neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis, jei Loterijos metu keičiasi dalyvio duomenys, dėl kurių neįmanoma jo surasti.
  • Organizatorius pasilieka teisę keisti Loterijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje panorama.lt.

 

 1. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  • Visos Loterijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Loterijos dalyviams.
  • Loterijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Loterijos vykdymo iki 2017 10 20, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Vexillum“, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti +370 5 270 9372 arba +370 650 97096 (darbo dienomis 10.00–17.00).
  • Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

 

 1. PAPILDOMA INFORMACIJA
  • Papildoma informacija teikiama telefonais +370 5 270 9372, +370 650 97096 ar el. paštu vexillum@vexillum.lt.