MOKYKLINIŲ PREKIŲ MUGĖ

08 02 - 09 03

PLC DARBO LAIKAS:

PARDUOTUVĖS:I-VII 10-21 VAL. PASLAUGOS:I-VII 10-22 VAL.
RESTORANAI:I-VII 8-23 VAL.* RIMI:I-VII 8-22 VAL.

Žaidimo “Apsipirk pigiau ir laimėk” taisyklės

„APSIPIRK PIGIAU IR LAIMĖK!!!“ ŽAIDIMO TAISYKLĖS
2015 m. gruodžio 23 d.

1. Organizatorius: žaidimo organizatorius yra UAB „Panorama LT“, Saltoniškių g. 9, Vilnius. Žaidimo partneris – UAB „Lux Express Lithuania“.
2. Vieta: žaidimo vieta yra PLC Panorama internetiniame puslapyje esanti žaidimo „Apsipirk pigiau ir laimėk!!! anketa.
3. Žaidimo laikas: žaidimo pradžia – 2015 m. gruodžio 28 d. 8.00 val., Žaidimo pabaiga – 2016 m. vasario 07 d. 24.00 val. (imtinai).
4. Prizo atsiėmimo vieta: PLC Panorama, Saltoniškių g. 9, Vilnius, informacijos centre, kuris dirba kiekvieną PLC Panorama darbo dieną nuo 10.00 iki 22.00 val., išskyrus pietų pertraukas: nuo 13.30 iki 14.00 val. ir nuo 17.30 iki 18.00 val.
5. Akcijoje gali dalyvauti pirkėjai – fiziniai asmenys, kurie nuo 2015 m. gruodžio 28 d. 8.00 val. iki 2016 m. vasario 07 d. 24.00 val. imtinai PLC „Panorama“ perka prekių ar įsigyja paslaugų, kurių vieno kasos kvito prekių ar paslaugų suma yra ne mažesnė nei 20 EUR (dvidešimt eurų) bei kuris iki 2016 m. vasario 07 d. 24 val. pilnai užpildo žaidimo „Apsipirk pigiau ir laimėk!!!“ anketą (anketoje pildomi duomenys: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, kasos kvito data, kasos kvito numeris, patvirtinimas, kad asmuo susipažino ir sutinka su žaidimo taisyklėmis ir sutinka gauti naujienlaiškius) internetiniame puslapyje www.panorama.lt.
6. Žaidime dalyvauja visi PLC Panorama veikiančių parduotuvių, paslaugų vienetų ir restoranų išduoti kasos kvitai, išskyrus kasos kvitus, kurie išduoti PLC Panorama veiklą vykdančių bankų, Kredito unijos Vilniaus kreditas, kasos kvitai už tabako gaminius ar alkoholinius gėrimus, kasos kvitai už PLC Panorama Dovanų čekių ar bet kurio kito prekybos/paslaugų veiklą PLC Panorama vykdančio subjekto dovanų čekių pirkimą.
7. Žaidimo prizas: 60 (šešiasdešimt) dovanų kuponų 2 (dviem) asmenims kelionei pasirinktinai bet kuriuo tiesioginiu UAB „Lux Express Lithuania“ maršrutu į abi puses. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus, prizu pasinaudoti gali tik jį laimėjęs asmuo ir laimėtojo nurodytas lydintysis asmuo.
8. Viso Žaidimo laimėtojų: 60 (šešiasdešimt) asmenų (kiekvienas laimi UAB „Lux Express Lithuania“ dovanų kuponus dviems asmenims kelionei tiesioginiu bet kuriuo tiesioginiu UAB „Lux Express Lithuania“ mašrutu dviems asmenims į abi puses).
9. Žaidime dalyvaujantis asmuo nuo 2015 m. gruodžio 28 d. 8.00 val. iki 2016 m. vasario 07 d. 24.00 val. (imtinai) įsigijęs PLC „Panoramoje“ prekių ar paslaugų, išskyrus nurodytas šių taisyklių 5 punkte, kurių vieno suma ne mažesnė nei 20 EUR (dvidešimt eurų) ir iki 2016 m. vasario 7 d. 24 val. PLC Panorama internetiniame puslapyje www.panorama.lt pilnai užpildęs žaidimo „APSIPIRK PIGIAU IR LAIMĖK!!!“ anketą bei gavęs patvirtinimą: „Dėkojame, užpildytą anketą gavome, dėkojame ir linkime sėkmės!!!”.
10. Žaidimo laimėtojai yra išaiškinami atsitiktiniu traukimo būdu, kurie vyks 2016 m. sausio 4 d. iki 12 val., 2016 m. sausio 11 d. iki 12 val., 2016 m. sausio 18 d. iki 12 val., 2016 m. sausio 25 d. iki 12 val., 2016 m. vasario 1 d. iki 12 val., 2016 m. vasario 8 d. iki 12 val. PLC Panorama administracijoje. Žaidimo laimėtojai bus informuojami asmeniškai, anketoje nurodytais kontaktais. Žaidimo laimėtojai privalo per 7 (septynias) dienas nuo pranešimo apie laimėjimą atsiimti prizą PLC Panorama, Saltoniškių g. 9, Vilnius, informacijos centre pateikiant kasos kvito originalą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Patikrinus pateiktus dokumentus žaidimo Organizatoriaus žaidimo laimėtojui pateikia UAB „Lux Express Lithuania“ įsteigtus dovanų kuponus dviems asmenims kelionei bet kuriuo tiesioginiu UAB „Lux Express Lithuania“ maršrutu dviems asmenims į abi puses.
11. Žaidimo laimėtojas skelbiamas tą pačią dieną PLC Panorama Facebook paskyroje ir internetiniame puslapyje www.panorama.lt.
12. Žaidime su tuo pačiu kasos kvitu galima dalyvauti tik 1 (vieną) kartą.
13. Žaidimo dalyvis pirkimo kvito originalą privalo išsaugoti iki prizo atsiėmimo datos.
14. Nepateikus žaidime dalyvavusio kasos kvito originalo ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, žaidimo prizas nebus įteikiamas.
15. Žaidimo laimėtojas turi kelionės dovanų kuponus apkeisti į bilietus bet kurioje UAB „Lux Express Lithuania“ atstovybėje Lietuvoje, išvykti į kelionę ir grįžti iš kelionės 2 (dviem) asmenims iki 2016 m gegužės mėn. 31 d. imtinai.
16. UAB „Lux Express Lithuania“ yra atsakinga už žaidimo laimėtojų keliones ir informacijos teikimą Žaidimo laimėtojams apie bilietų panaudojimo taisykles. Visos bilietų panaudojimo ir keitimo taisyklės nurodytos adresu: http://www.luxexpress.eu/lt/bilietu-pardavimo-bagazo-vezimo-ir-vaziavimo-taisykles. Papildomos nuolaidos netaikomos.
17. Neužsisakęs kelionės per šių Taisyklių 14. punkte nurodytą laikotarpį arba ją užsisakęs, bet nepanaudojęs, žaidimo laimėtojas netenka teisės į kelionę ir negali reikalauti jokios kompensacijos už nepanaudotą kelionę.
18. Žaidimo laimėtojas sutinka, kad jo vardas ir pavardė būtų skelbiami žaidimo Organizatoriaus internetiniame tinklalapyje www.panorama.lt, PLC Panorama Facebook paskyroje, žaidimo Partnerio internetiniame tinklalapyje http://www.luxexpress.eu/lt bei būtų paminėti masinėse informavimo priemonėse.
19. Jaunesni nei 18 metų asmenys žaidime gali dalyvauti tik gavę tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimą. Jei žaidime dalyvauja jaunesni nei 18 metų asmenys, laikoma, kad jų tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis Taisyklėmis ir davė leidimą dalyvauti žaidime.
20. Jei žaidimo laimėtojui yra mažiau nei 18 metų, atsiimti sertifikato turi atvykti vienas iš laimėtojo tėvų, globėjų ar rūpintojų, su savimi turėti asmenybę patvirtinantį dokumentą bei ryšį su žaidimo laimėtoju patvirtinantį dokumentą.
21. Žaidimo laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs sertifikato, netenka teisių į prizą.
22. Žaidimo dalyviai žino, sutinka ir leidžia, kad žaidimo metu pateikti jų asmens duomenys būtų naudojami žaidimui organizuoti bei vykdyti, įskaitant žaidimo laimėtojų atranką, laimėtojų viešą paskelbimą, ir būtų tvarkomi žaidimo rinkodaros bei statistikos ir kitais įstatymų leidžiamais tikslais. Žaidimo dalyvis gali atsisakyti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, siųsdamas prašymą panaikinti jo duomenis el. pašto adresu panorama@panorama.lt.
23. Žaidime dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su Taisyklėmis ir sutinka laikytis jų bei Organizatoriaus priimtų žaidimo sprendimų.
24. Organizatorius, įtaręs Taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo perdavimą žaidimo laimėtojui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę neatiduoti laimėjimo Taisykles pažeidusiam asmeniui.
25. Informacija apie vykdomą žaidimą teikiama tinklalapyje www.panorama.lt. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir sąlygas ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti tinklalapyje www.panorama.lt.
26. Jei pasitaikys interneto puslapyje www.panorama.lt ir kitomis informacijos priemonėmis paskelbtų Taisyklių neatitikimų, galios ir bus taikomos interneto puslapyje www.panorama.lt paskelbtos Taisyklės.
27. Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, išskyrus UAB „Lux Express Lithuania“ darbuotojus ir jų šeimos narius, PLC Panorama administracijos, parduotuvių ir paslaugų teikimo įmonių operatorių darbuotojus ir jų šeimos narius.
28. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti žaidimą ir prizų išdavimą pagal šias Taisykles.


Load: 17 queries - 485ms - 35.3MB - 302 cache hits / 337
Query: 25 queries - 504ms - 35.9MB - 340 cache hits / 378
Display: 72 queries - 695ms - 37.8MB - 2838 cache hits / 3014