PARDUOTUVĖS: I – VII 10 – 20 val.* PASLAUGOS: I – VII 10 – 20 val.*

RESTORANAI: I – VII 10 – 20 val.* RIMI: I – VII 9 – 22 val.

PLC PANORAMA PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite pagrindinę informaciją apie prekybos ir laisvalaikio centro „Panorama“ (toliau – PLC Panorama) interneto svetainės lankytojų, naujienlaiškių prenumeratorių, PLC Panorama lankytojų asmens duomenų tvarkymą.
Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Panorama LT“, įmonės kodas: 125765062, buveinės adresas Saltoniškių g. 9, Vilnius, tel. (8 5) 275 81 57, el. p. panorama@panorama.lt (toliau – Valdytojas).
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: Donatas Jakštas, tel. +370 616 04552, el. p. donatas.jakstas@panorama.lt.
Iškilus bet kokiems su Politika arba Jūsų duomenų apsauga susijusiems klausimams, galite susisiekti aukščiau nurodytais Valdytojo kontaktais.

1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU
1.1. Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tuomet, jeigu Jūs prenumeruojate Valdytojo el. paštu siunčiamus naujienlaiškius, kuriuose pateikiama informacija apie naujausius pasiūlymus, akcijas, renginius, taip pat kita PLC Panorama lankytojui aktuali informacija.
1.2. Siųsdamas šiuos naujienlaiškius Valdytojas asmens duomenis tvarko tik gauto Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums užsiprenumeravus šiuos naujienlaiškius Valdytojo interneto svetainėje ar Valdytojo socialinių tinklų paskyrose. Šiuo tiesioginės rinkodaros tikslu Valdytojas tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis – vardą, elektroninio pašto adresą, lytį.
1.3. Valdytojas šiuos turimus Jūsų asmens duomenis gali perduoti Valdytojo pasirinktam duomenų tvarkytojui. Duomenų tvarkytojas padeda Valdytojui administruoti PLC Panorama interneto svetainę, taip pat organizuoti naujienlaiškių siuntimą. Duomenų tvarkytojas gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Valdytojo nurodymus.
1.4. Jūsų asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, yra saugomi tiek laiko, kiek Jūs esate užsiprenumeravę naujienlaiškius. Jums atšaukus savo sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Valdytojas šiuos Jūsų duomenis tvarkys šios Politikos 5.2 punkte nurodytą terminą.
1.5. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti Jums siunčiamų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba raštu (pavyzdžiui, el. paštu) informuodami Valdytoją aukščiau nurodytais jo kontaktais.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PATEIKUS UŽKLAUSAS
2.1. Valdytojas tvarko Jūsų duomenis ir tada, kai susisiekiate su Valdytoju el. paštu, pateikiate Valdytojui užklausas PLC Panorama interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ar kitais būdais.
2.2. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę (užklausų administravimas), vykdyti teisinius reikalavimus, saugoti Valdytojo interesus.
2.3. Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis 2.2 p. paminėtais tikslais Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais kreipiantis į Valdytoją.
2.4. Jūsų asmens duomenų, tvarkomų pateikus užklausą, saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų, priklausomai nuo Valdytojui pateikiamų asmens duomenų rūšies bei kitų aplinkybių. Visgi, tokie Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Valdytojo teisių ir teisėtų interesų gynybai, atsakymo į užklausą pateikimui, skundo ar ginčo išsprendimui bei teisės aktuose numatytais kitais atvejais.

3. PLC PANORAMA LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
3.1. Jums apsilankius PLC Panorama, Valdytojas gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:
3.1.1. PLC Panorama patalpose yra vykdomas bendras vaizdo duomenų stebėjimas.
3.1.2. PLC Panorama patalpose yra organizuojami įvairūs renginiai, kurių lankytojai gali būti fotografuojami ir (ar) filmuojami (tvarkomi šių renginių lankytojų vaizdo duomenys);
3.1.3. PLC Panorama patalpose veikia belaidis interneto ryšys (angl. wi-fi), prie kurio savo įrenginiais gali prisijungti lankytojai (tvarkomi tokių PLC lankytojų įrenginių techniniai duomenys).

PLC Panorama vykdomas bendras vaizdo duomenų stebėjimas

3.2. Valdytojas tvarko PLC Panorama lankytojų bei jų transporto priemonių vaizdo duomenis Valdytojo teisėto intereso pagrindu, siekdamas užtikrinti asmenų bei turto saugumą, tinkamai administruoti automobilių stovėjimo aikštelę.
3.3. Vaizdo duomenų gavėjai yra Valdytojo pasitelkti duomenų tvarkytojai, t. y. įmonės, teikiančios saugos paslaugas, aptarnaujančios vaizdo stebėjimo įrangą bei administruojančios automobilių stovėjimo aikštelę. Vaizdo duomenys kitiems duomenų gavėjams gali būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.
3.4. Vaizdo duomenys yra įrašomi ir įprastai saugomi iki 90 dienų. Vaizdo duomenys gali būti saugomi ilgiau (ypač vaizdo duomenys, gauti iš PLC Panorama nuomininkų/lankytojų apie nusikalstamas veikas PLC Panorama darančius asmenis), kai tokie duomenys yra reikalingi Valdytojo ar kitų asmenų teisių gynimui, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

PLC Panorama organizuojamų renginių lankytojų vaizdo duomenų tvarkymas

3.5. PLC Panorama patalpose yra organizuojami įvairūs renginiai, kurių metu šių renginių lankytojai gali būti fotografuojami ir (ar) filmuojami. Valdytojas tokius lankytojų vaizdo duomenis tvarko renginių viešinimo tikslu, asmens sutikimo pagrindu (kuris išreiškiamas Jūsų apsilankymu renginyje).
3.6. Informuojame, jog tokie PLC Panorama vykstančių renginių lankytojų vaizdo duomenys (pavyzdžiui, nuotraukos) gali būti viešinami (pavyzdžiui, PLC Panorama socialinio tinklo paskyroje, PLC Panorama interneto svetainėje, žiniasklaidos portaluose, kitose žiniasklaidos priemonėse ir pan.). Renginio lankytojų vaizdo duomenų viešinimas susijęs su informacijos apie renginį viešinimu.
3.7. PLC Panorama organizuojamo renginio lankytojas turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo vaizdo duomenų tvarkymo renginio viešinimo tikslu. Tai padaryti galima raštu (pavyzdžiui, el. paštu) informavus Valdytoją aukščiau nurodytais jo kontaktais.
3.8. PLC Panorama vykstančių renginių lankytojų vaizdo duomenys paprastai saugomi iki 5 metų. Visgi, tokie asmens duomenys tam tikrais atvejais gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Valdytojo teisių ir teisėtų interesų gynybai bei teisės aktuose numatytais kitais atvejais.

PLC Panorama belaidžio interneto ryšio (angl. wi-fi) naudotojų asmens duomenų tvarkymas

3.9. PLC Panorama lankytojams savo įrenginiais prisijungus prie PLC Panorama belaidžio interneto ryšio, Valdytojas tvarko tam tikrus šių lankytojų įrenginių techninius duomenis (pavyzdžiui, įrenginio prisijungimo laiką ir pan.). Šių asmens duomenų tvarkymas yra būtinas PLC Panorama belaidžio interneto ryšio paslaugos teikimui, jie yra tvarkomi teisėto Valdytojo intereso pagrindu.
3.10. Tokie PLC Panorama lankytojų asmens duomenys Valdytojo paprastai yra tvarkomi iki 2 metų. Visgi, šie asmens duomenys tam tikrais atvejais gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Valdytojo teisių ir teisėtų interesų gynybai bei teisės aktuose numatytais kitais atvejais.

4. LANKYMASIS INTERNETO SVETAINĖJE
4.1. Apsilankius PLC Panorama interneto svetainėje, Valdytojas gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Tokie duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių priemonių pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

4.2. PLC Panorama interneto svetainėje naudojami šie slapukai

IdentifikatoriusPaslaugos tiekėjasSlapuko saugojimo terminas Papildoma informacija
uidC,
TPC,
GCM,
token,
otsid,
uid,
cid,
SR<RotatorID>,
CT<TrackingSetu pID>,
EBFCD<BannerID >,
EBFC<BannerID>,
CFFC<TagID>
Ad FormNuo 10 minučių iki 60 dienųTrečiųjų šalių slapukai. Skirti gauti duomenis ar vartotojo naršyklė priėmė slapukus, identifikuoti vartotojus, sukurti saugumo žymeklį, analizuoti paspaudimų skaičių, paspaudimus ant reklamų, tvarkyti skelbimus. Daugiau apie Ad Forms privatumo politiką galima rasti čia: https://site.adform.com/privacy-center/overview
IDEDoubleClick1 metaiDoubleClick naudoja slapukus reklamai pagerinti. Kai kurios bendrosios programos yra skirtos reklamuoti pagal tai, kas yra susijusi su naudotoju, pagerinti kampanijos našumo ataskaitas ir išvengti skelbimų, kuriuos jau matė naudotojas. Plačiau apie tai galite skaityti čia: https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en
HSID
SSID
APISID
SIDCC
NID
1P_JAR
SAPISID
SID
DV
UULE
__utmc
__utmb
__utmz
__utma
__utmt
Google AnalyticsNuo 10 minučių iki 2 metųŠios slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi panorama.lt svetaine. Mes naudojame šią informaciją, kad sukurtume ataskaitas ir padėtume patobulinti Svetainę. Slapukai renka informaciją anonimiškai, įskaitant svetainės lankytojų skaičių, iš kurio lankytojai atvyksta į svetainę, ir puslapius, kuriuos jie aplankė. Apie visą Google privatumo politiką galite skaityti čia: http://www.google.com/policies/privacy/
__cfduidMailer Lite1 metai

Šis slapukas naudojamas “CloudFlare” serviso, siekiant nustatyti unikalų vartotoją, kai vartotojai ateina iš to paties IP adreso.

Daugiau apie šį slapuką galima paskaityti čia: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

mailerlite:webform:shown:171457Mailer LiteVisam laikuiSlapuke saugoma informacija  ar dabartiniam vartotojui buvo pasiūlyta užsiprenumeruoti naujienlaiškį.

 

4.3. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naudojamo interneto tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius PLC Panorama interneto svetainėje. Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius, kad šią interneto svetainę būtų galima nuolatos gerinti. Be to, tam tikros slapukų rūšys – būtinieji ir analitiniai slapukai – yra būtinos PLC Panorama interneto svetainės naudojimuisi, todėl atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali tapti nefunkcionali.
4.4. Keisdami savo interneto naršyklės nustatymus, Jūs galite kontroliuoti slapukų naudojimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėse http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ arba https://www.ada.lt/images/cms/File/naujienu/slapuk_DV.pdf.
4.5. Norėdami atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinys – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

5. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI IR KITA INFORMACIJA
5.1. Kartu su šioje Politikoje nurodytais duomenų tvarkytojais ir gavėjais, Valdytojas gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus (t. y. tam tikrus paslaugų teikėjus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai galėtų būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, veiklos internete analizę atliekančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, kiti paslaugų teikėjai. Šiems Valdytojo pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina atitinkamoms jų paslaugoms teikti.
5.2. Papildomai pažymime, jog Jūsų duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo Valdytojas saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytą minimalų saugojimo terminą (1 m. pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas sutikimas, saugojimo laikotarpiui).

6. JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS
6.1. Jūs turite šias teises:
6.1.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Jūs turite teisę gauti Valdytojo patvirtinimą, ar Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
6.1.2. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu Jūs manote, kad Valdytojo tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
6.1.3. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Valdytojas ištrintų Jūsų asmens duomenis.
6.1.4. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Valdytojo teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad Valdytojas apribotų Jūsų duomenų tvarkymą.
6.1.5. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Duomenis, kuriuos Valdytojas tvarko pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui.
6.1.6. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
6.1.7. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.
6.2. Norėdami pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis, taip pat turėdami kitų su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, raštu (pavyzdžiui, el. paštu) susisiekite su Valdytoju aukščiau nurodytais kontaktais. Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą. Visgi visais atvejais rekomenduotina prieš teikiant priežiūros institucijai oficialų skundą pirmiausia susisiekti su Valdytoju.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Ši Politika gali būti atnaujinama. Visais atvejais Valdytojas naująją šios Politikos redakciją skelbia PLC Panorama interneto svetainėje.