Privatumo politika | PANORAMA

PLC PANORAMA PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite pagrindinę informaciją apie prekybos ir laisvalaikio centro „Panorama“ (toliau – PLC „Panorama“) interneto svetainės lankytojų, naujienlaiškių prenumeratorių, PLC „Panorama“lankytojų asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Panorama LT“, įmonės kodas 125765062, buveinės adresas Saltoniškių g. 9, Vilnius, tel. +370 5 275 8157, el. p. panorama@panorama.lt  (toliau – Valdytojas).

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: Donatas Jakštas, mob. +370 616 04 552, el. p. donatas.jakstas@panorama.lt.

Iškilus bet kokiems su Politika arba Jūsų duomenų apsauga susijusiems klausimams, galite susisiekti anksčiau nurodytais Valdytojo kontaktais.

1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

1.1. Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tuomet, jeigu Jūs prenumeruojate Valdytojo el. paštu siunčiamus naujienlaiškius, kuriuose pateikiama informacija apie naujausius pasiūlymus, akcijas, renginius, taip pat kita PLC „Panorama“ lankytojui aktuali informacija.

1.2. Siųsdamas šiuos naujienlaiškius Valdytojas asmens duomenis tvarko tik gavęs Jūsų sutikimą, t. y. Jums užsiprenumeravus šiuos naujienlaiškius Valdytojo interneto svetainėje ar Valdytojo socialinių tinklų paskyrose. Tiesioginės rinkodaros tikslais Valdytojas tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, lytį.

1.3. Valdytojas šiuos turimus Jūsų asmens duomenis gali perduoti Valdytojo pasirinktam duomenų tvarkytojui. Duomenų tvarkytojas padeda Valdytojui administruoti 

PLC „Panorama” interneto svetainę, taip pat organizuoti naujienlaiškių siuntimą. Duomenų tvarkytojas gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Valdytojo nurodymus.

1.4. Jūsų asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugomi tiek laiko, kiek Jūs esate užsiprenumeravę naujienlaiškius. Jums atšaukus savo sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Valdytojas šiuos Jūsų duomenis tvarkys šios Politikos 5.2 punkte nurodytą terminą.

1.5. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti Jums siunčiamų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba raštu (pavyzdžiui, el. paštu) informuoti Valdytoją anksčiau nurodytais kontaktais.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PATEIKUS UŽKLAUSAS

2.1. Valdytojas tvarko Jūsų duomenis ir tada, kai susisiekiate su Valdytoju el. paštu, pateikiate Valdytojui užklausas PLC „Panorama“ interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ar kitais būdais.

2.2. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę (užklausų administravimas), vykdyti teisinius reikalavimus, saugoti Valdytojo interesus.

2.3. Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis 2.2 punkte minėtais tikslais tik gavęs Jūsų sutikimą, t.y. kai Jūs kreipėtės / informavote Valdytoją.

2.4. Jūsų asmens duomenų, tvarkomų pateikus užklausą, saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų, atsižvelgiant į Valdytojui pateikiamų asmens duomenų rūšį bei kitas aplinkybes. Visgi tokie Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Valdytojo teisėms bei teisėtiems interesams ginti, atsakymui į užklausą pateikti, skundui ar ginčui išspręsti ir teisės aktų nustatyta tvarka.

3. PLC PANORAMA LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Jums apsilankius PLC „Panorama“, Valdytojas gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

3.1.1. PLC „Panorama“ patalpose yra vykdomas bendras vaizdo duomenų stebėjimas.

3.1.2. PLC „Panorama“ patalpose yra organizuojami įvairūs renginiai, jų lankytojai gali būti fotografuojami ir (ar) filmuojami (tvarkomi šių renginių lankytojų vaizdo duomenys);

3.1.3. PLC „Panorama“ patalpose veikia belaidis interneto ryšys (wi-fi), prie kurio savo įrenginiais gali prisijungti lankytojai (tvarkomi tokių PLC „Panorama“ lankytojų įrenginių techniniai duomenys).

PLC „Panorama“ vykdomas bendras vaizdo duomenų stebėjimas

3.2. Remdamasis Valdytojo teisėtu interesu, siekdamas užtikrinti asmenų ir turto saugumą, tinkamai administruoti automobilių stovėjimo aikštelę, Valdytojas tvarko PLC „Panorama“ lankytojų ir jų transporto priemonių vaizdo duomenis,.

3.3. Vaizdo duomenų gavėjai yra Valdytojo pasitelkti duomenų tvarkytojai, t. y. įmonės, teikiančios saugos paslaugas, aptarnaujančios vaizdo stebėjimo įrangą ir administruojančios automobilių stovėjimo aikštelę. Vaizdo duomenys kitiems duomenų gavėjams gali būti teikiami tik teisės aktų nustatyta tvarka.

3.4. Vaizdo duomenys yra įrašomi ir įprastai saugomi iki 30 dienų. Vaizdo duomenys gali būti saugomi ilgiau (ypač vaizdo duomenys, gauti iš PLC „Panorama“ nuomininkų / lankytojų apie nusikalstamas veikas PLC „Panorama“darančius asmenis), kai tokie duomenys yra reikalingi Valdytojo ar kitų asmenų teisėms ginti, taip pat kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

PLC „Panorama“ organizuojamų renginių lankytojų vaizdo duomenų tvarkymas

3.5. PLC „Panorama“ patalpose yra organizuojami įvairūs renginiai, kurių metu šių renginių lankytojai gali būti fotografuojami ir (ar) filmuojami. Valdytojas tokius lankytojų vaizdo duomenis tvarko norėdamas paviešinti renginį, remdamasis asmens sutikimu (Jūs jį išreiškiate apsilankę renginyje).

3.6. Informuojame, kad tokie PLC „Panorama“ vykstančių renginių lankytojų vaizdo duomenys (pavyzdžiui, nuotraukos) gali būti viešinami (pavyzdžiui, PLC „Panorama“ socialinio tinklo paskyroje, PLC „Panorama“ interneto svetainėje, žiniasklaidos portaluose, kitose žiniasklaidos priemonėse ir pan.). Renginio lankytojų vaizdo duomenų viešinimas susijęs su informacijos apie renginį viešinimu.

3.7. PLC „Panorama“ organizuojamo renginio lankytojai turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti jų vaizdo duomenis dėl renginio viešinimo. Tai padaryti galima raštu (pavyzdžiui, el. paštu) ir informuoti Valdytoją anksčiau nurodytais kontaktais.

3.8. PLC „Panorama“ vykstančių renginių lankytojų vaizdo duomenys paprastai saugomi iki 5 metų. Tam tikrais atvejais tokie asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgiau, jeigu tai yra būtina Valdytojo teisėms bei teisėtiems interesams ginti ir teisės aktų nustatyta tvarka.

PLC „Panorama“ belaidžio interneto ryšio (Wi-Fi) naudotojų asmens duomenų tvarkymas

3.9. PLC „Panorama“ lankytojams savo įrenginiais prisijungus prie PLC „Panorama“ belaidžio interneto ryšio, Valdytojas tvarko tam tikrus šių lankytojų įrenginių techninius duomenis (pavyzdžiui, įrenginio prisijungimo laiką ir pan.). Šių asmens duomenų tvarkymas yra būtinas PLC „Panorama“ belaidžio interneto ryšio paslaugai teikti, duomenys tvarkomi remiantis teisėtu Valdytojo interesu.

3.10. Tokie PLC „Panorama“ lankytojų asmens duomenys Valdytojo paprastai yra tvarkomi iki 2 metų. Tam tikrais atvejais šie asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgiau, jeigu tai yra būtina Valdytojo teisėms bei teisėtiems interesams ginti ir teisės aktų nustatyta tvarka.

4. LANKYMASIS INTERNETO SVETAINĖJE

4.1. Apsilankius PLC „Panorama“ interneto svetainėje, Valdytojas gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Tokie duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių priemonių pagalba gavus vartotojų sutikimą.

4.2. PLC „Panorama“ interneto svetainėje naudojami šie slapukai:

Identifikatorius Paslaugos tiekėjas  Slapuko saugojimo terminas Papildoma informacija
 PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Būtinasis slapukas Sukūrimo momentas: įėjimo į puslapį metu.
Galiojimo laikas: iki interneto svetainės lango uždarymo.
Naudojami duomenys: unikalus identifikatorius.
uidC,
TPC,
GCM,
token,
otsid,
uid,
cid,
SR<RotatorID>,
CT<TrackingSetu pID>,
EBFCD<BannerID >,
EBFC<BannerID>,
CFFC<TagID>
 Ad Form  Nuo 10 minučių iki 60 dienų Trečiųjų šalių slapukai. Skirti gauti duomenis ar vartotojo naršyklė priėmė slapukus, identifikuoti vartotojus, sukurti saugumo žymeklį, analizuoti paspaudimų skaičių, paspaudimus ant reklamų, tvarkyti skelbimus. Daugiau apie Ad Forms privatumo politiką galima rasti čia
 IDE  DoubleClick  1 metai DoubleClick naudoja slapukus reklamai pagerinti. Kai kurios bendrosios programos yra skirtos reklamuoti pagal tai, kas yra susijusi su naudotoju, pagerinti kampanijos našumo ataskaitas ir išvengti skelbimų, kuriuos jau matė naudotojas. Plačiau apie tai galite skaityti čia.
HSID
SSID
APISID
SIDCC
NID
1P_JAR
SAPISID
SID
DV
UULE
__utmc
__utmb
__utmz
__utma
__utmt
 Google Analytics  Nuo 10 minučių iki 2 metų Šios slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi panorama.lt svetaine. Mes naudojame šią informaciją, kad sukurtume ataskaitas ir padėtume patobulinti Svetainę. Slapukai renka informaciją anonimiškai, įskaitant svetainės lankytojų skaičių, iš kurio lankytojai atvyksta į svetainę, ir puslapius, kuriuos jie aplankė. Apie visą Google privatumo politiką galite skaityti : čia
 __cfduid  Mailer Lite  1 metai Šis slapukas naudojamas “CloudFlare” serviso, siekiant nustatyti unikalų vartotoją, kai vartotojai ateina iš to paties IP adreso.
Daugiau apie šį slapuką galima paskaityti  čia:
mailerlite:webform:shown:171457 Mailer Lite Visam laikui Slapuke saugoma informacija  ar dabartiniam vartotojui buvo pasiūlyta užsiprenumeruoti naujienlaiškį.

 

4.3. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naudojamo interneto tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius PLC „Panorama“ interneto svetainėje. Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius, kad būtų galima nuolat tobulinti šią interneto svetainę. Be to, tam tikros slapukų rūšys (būtinieji ir analitiniai slapukai) yra būtinos,norint naudotis PLC „Panorama“ interneto svetaine, todėl atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali tapti nefunkcionali.

4.4. Keisdami savo interneto naršyklės nustatymus, Jūs galite kontroliuoti slapukų naudojimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėse: čia arba čia.

4.5. Norėdami atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinys – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

5. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI IR KITA INFORMACIJA

5.1. Valdytojas, kartu su šioje Politikoje nurodytais duomenų tvarkytojais ir gavėjais, gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus (t. y. tam tikrus paslaugų teikėjus) Jūsų asmens duomenims tvarkyti. Tokie duomenų tvarkytojai galėtų būti: duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, veiklos internete analizę atliekančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, kiti paslaugų teikėjai. Šiems Valdytojo pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina atitinkamoms jų paslaugoms teikti.

5.2. Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo Valdytojas saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytą minimalų saugojimo terminą (1 m. pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas sutikimas, saugojimo laikotarpiui).

6. JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS

6.1. Jūs turite šias teises:

6.1.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Jūs turite teisę gauti Valdytojo patvirtinimą, ar Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

6.1.2. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu Jūs manote, kad Valdytojo tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

6.1.3. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Tam tikromis teisės aktų nustatytomis aplinkybėmis (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Valdytojas ištrintų Jūsų asmens duomenis.

6.1.4. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Tam tikromis teisės aktų nustatytomis aplinkybėmis (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, prieštaraujate dėl Valdytojo duomenų tvarkymo teisėto intereso ir kt.), Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad Valdytojas apribotų Jūsų duomenų tvarkymą.

6.1.5. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Duomenis, kuriuos Valdytojas tvarko remdamasis Jūsų sutikimu ir automatizuotai, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui.

6.1.6. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, net jei jie ir tvarkomi remiantis teisėtu interesu, išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi pagrįstai arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

6.1.7. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis tam tikru sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis. Tokiu atveju Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

6.2. Norėdami pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis, taip pat turėdami kitų su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, susisiekite su Valdytoju raštu (pavyzdžiui, el. paštu) anksčiau nurodytais kontaktais. Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir pateikti skundą. Visgi visais atvejais rekomenduotina prieš teikiant priežiūros institucijai oficialų skundą pirmiausia susisiekti su Valdytoju.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1 Ši Politika gali būti atnaujinama. Visais atvejais Valdytojas naująją šios Politikos redakciją skelbia PLC „Panorama“interneto svetainėje.

Nieko nerasta..