PARDUOTUVĖS: I – VII 10 – 20 val.* PASLAUGOS: I – VII 10 – 20 val.*

RESTORANAI: I – VII 10 – 20 val.* RIMI: I – VII 9 – 22 val.

AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS TAISYKLĖS

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS TAISYKLĖS

 1. Prieš naudojimąsi automobilių stovėjimo aikštele privalote perskaityti šias taisykles (toliau – Taisyklės) ir jų laikytis.
 2. Šios Taisyklės yra pateikiamos Jums susipažinti įvažiavus į PRIVAČIĄ automobilių stovėjimo aikštelę (toliau – Aikštelė) ir laikomos viešąja oferta konkliudentiniais veiksmais sudaryti atlygintinų paslaugų sandorį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.71 str. 2 d.).
 3. Pastatydami automobilius šioje Aikštelėje, išreiškiate valią sudaryti automobilių stovėjimo paslaugų užsakymą (sandorį) su automobilių parkavimo ir kontrolės paslaugas šioje Aikštelėje teikiančia UAB „STOVA“ (įmonės kodas 302299725, buveinės adresas Rodūnios kelias 10, LT-02189 Vilnius) – t. y. sutinkate laikytis Taisyklėse aprašytos Aikštelės naudojimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos.
 4. Automobiliai privalo būti parkuojami, vadovaujantis Aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis.
 5. Aikštelės kainodara:
  • I-V nuo 06:30 iki 19:00 val. – 4 (keturias) sumines valandas per parą automobilių stovėjimas yra nemokamas. Viršijus 4 val. nemokamą stovėjimo laiką, automobilių stovėjimas apmokestinamas: 30 (trisdešimt) minučių – 1 Eur, 1 val. – 2 Eur ir t.t.
  • I-V nuo 19:00 iki 24:00 val. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS NEMOKAMAS.
  • I-V nuo 00:00 iki 06:30 val. automobilių stovėjimas apmokestinamas: 30 (trisdešimt) minučių – 1 Eur, 1 val. – 2 Eur ir t.t.
  • Šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS NEMOKAMAS.
 6. Automobilių aikštelės darbo laikas visomis dienomis nuo 06:30 iki 24:00. Nakties metu nuo 00:00 iki 06:30 stovėjimas mokamas nuo stovėjimo pradžios.
 7. Atsiskaitymas už paslaugą galimas:
 • uniPark mobiliąja programėle;
 • uniPark kasoje (grynaisiais arba bankine kortele);
 • pagal Jūsų ir UAB „STOVA“ sudarytą rašytinę parkavimo paslaugų sutartį.
 1. Apmokėjus mokestį už ne savo automobilio stovėjimą, pinigai nėra grąžinami.
 2. Automobilių parkavimo ir kontrolės paslaugas automobilių stovėjimo aikštelėje teikianti UAB „STOVA“ nėra materialiai atsakinga už šioje aikštelėje parkuojamų automobilių bei juose esančių asmenų ir/arba turto saugumą.
 3. Klientas atsako už aikštelėje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą.
 4. Draudžiama užstatyti kitus automobilius ar sudaryti bet kokias kliūtis patekti į automobilių stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos, taip pat užstatyti įvažiavimą.
 5. Draudžiama Aikštelėje remontuoti (įskaitant tepalų keitimą), plauti automobilius (išskyrus automobilių aikštelėje esančią plovyklos teritoriją).
 6. Draudžiama Aikštelėje laikyti (palikti) degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus.
 7. Draudžiama Aikštelėje šiukšlinti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kelti triukšmą, būriuotis ar trukdyti kitiems asmenims.
 8. Draudžiama Aikštelėje be UAB „Panorama LT“ sutikimo palikti automobilį (arba kitos rūšies transporto priemonę), įvairiomis formomis ar būdais reklamuojantį prekes ar paslaugas, išskyrus tuo metu, kai klientas, valdantis tokį automobilį, atvyksta apsipirkti prekybos centre.
 9. Pažeidus šių Taisyklių punktuose nurodytus reikalavimus, automobilio savininkas (valdytojas) privalės sumokėti mokestį už jam suteiktas paslaugas (naudojimąsi stovėjimo aikštele), o už Taisyklių pažeidimą privalės sumokėti 30(trisdešimties) Eur kompensaciją už kiekvieną tokį atvejį per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Taisyklių 17 punkte aprašyto akto surašymo momento, kad atlygintų UAB „STOVA“ išlaidas, susijusias su taisyklių pažeidimo kontrole.
 10. Įgalioti UAB „STOVA“ asmenys fiksuoja automobilio savininko (valdytojo) padarytą Taisyklių pažeidimą fotonuotraukose ir surašo Taisyklių pažeidimo fiksavimo aktą, kuriame nurodo dėl Taisyklių pažeidimo mokėtinų mokesčių (Taisyklių 16 punkte numatytos baudos) sumokėjimo rekvizitus. Pažeidimo aktas paliekamas automobilio savininkui (valdytojui) matomoje automobilio išorės vietoje.
 1. Klientui pažeidus šias taisykles, UAB „STOVA” turi teisę reikalauti dėl pažeidimo susidariusių nuostolių atlyginimo.
 1. Už automobilio stovėjimo paslaugos mokesčio sumokėjimą atsakingas automobilio savininkas, išskyrus tuos atvejus, kai jis įrodo, kad transporto priemonę aikštelėje pastatė kitas asmuo.
 2. Stovėjimo aikštelėje paslaugos administravimo tikslu UAB „STOVA“ tvarko Jūsų asmens duomenis (automobilio valstybinis numeris, automobilio valstybinio numerio fotonuotrauka, aikštelėje vykdomo vaizdo stebėjimo duomenys ir kiti su paslaugos teikimu susiję tiesiogiai arba netiesiogiai asmenį identifikuojantys duomenys). Daugiau informacijos apie vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teises pateikiama unipark.lt tinklapyje skelbiamose uniPark aikštelių ir zonų taisyklėse.
 1. Įrangos gedimo atveju ar iškilus kitiems nesklandumams, nedelsiant kreipkitės pagalbos (24/7) tel. +370 700 77877.