PARDUOTUVĖS:I–VI 10–22 VAL.
VII 10–21 VAL.
PASLAUGOS:I–VII 10–22 VAL.
RESTORANAI:I–VII 8–23 VAL.* RIMI:I–VII 8–23 VAL.

AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS TAISYKLĖS

AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS TAISYKLĖS

 1. Automobilių aikštelė (toliau – Aikštelė) YRA PRIVATI TERITORIJA.
 2. Automobilių stovėjimas šioje Aikštelėje yra mokamas, išskyrus savaitgalius ir švenčių dienas.
 3. Aikštelės tarifai:

3.1. I-V nuo 06.00 iki 19.00 val. – 4 (keturias) sumines valandas per parą automobilių stovėjimas yra nemokamas. Viršijus 4 val. nemokamą stovėjimo laiką, automobilių stovėjimas apmokestinamas: 30 (trisdešimt) minučių – 1 EUR, 1  val. – 2 EUR ir t.t.

3.2. I-V nuo 19.00 iki 24.00 val. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS NEMOKAMAS.

3.3. I-V nuo 24.00 iki 06.00 val. automobilių stovėjimas apmokestinamas: 30 (trisdešimt) minučių – 1 EUR, 1  val. – 2 EUR ir t.t.

 1. Šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS NEMOKAMAS.
 2. Automobilių aikštelės darbo laikas I-VII nuo 06.00 iki 24.00. Nakties metu nuo 24.00 iki 06.00 stovėjimas mokamas nuo stovėjimo pradžios.
 3. Automobilio pastatymas Aikštelėje yra sutarties sudarymas tarp automobilio vairuotojo bei B2B Park, UAB operatoriaus toliau nurodytomis standartinėmis sąlygomis.
 4. Automobiliai Aikštelėje turi būti statomi vadovaujantis esančiu ženklinimu ir kelių eismo ženklais. Automobilio vairuotojas yra atsakingas už tinkamą automobilio pastatymą.
 5. Draudžiama palikti stovėti automobilį tokiu būdu, jog būtų apsunkintas įvažiavimas/išvažiavimas iš Aikštelės.
 6. Draudžiama užstatyti kitus automobilius ar sudaryti bet kokias kliūtis patekti į automobilių stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos, taip pat užstatyti įvažiavimą.
 7. Draudžiama Aikštelėje remontuoti (įskaitant tepalų keitimą), plauti automobilius (išskyrus automobilių aikštelėje esančią plovyklos teritoriją).
 8. Draudžiama Aikštelėje laikyti (palikti) degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus.
 9. Draudžiama Aikštelėje šiukšlinti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kelti triukšmą, būriuotis ar trukdyti kitiems asmenims.
 10. Draudžiama Aikštelėje be UAB „Panorama_LT“ sutikimo palikti automobilį, įvairiomis formomis ar būdais reklamuojantį prekes ar paslaugas, išskyrus tuo metu, kai klientas, valdantis tokį automobilį, atvyksta apsipirkti prekybos centre.
 11. Draudžiama gadinti, išmontuoti ar kitaip keisti Aikštelėje sumontuotą įrangą. Dėl netinkamo įvažiavimo/išvažiavimo ir mokėjimo įrangos naudojimo visa atsiradusi žala bus išieškota iš asmens, dėl kurio veiksmų įranga buvo sugadinta.
 12. Klientas privalo Aikštelėje laikytis saugaus greičio bei kitų LR įstatymuose įtvirtintų Kelių eismo taisyklių reikalavimų. Aikštelės administracija neatsako už kelių eismo taisyklių pažeidimus, įvykusius Aikštelės teritorijoje.
 13. Klientas privalo užtikrinti, kad Aikštelėje statomas jo automobilis būtų techniškai tvarkingas (neleidžia tepalų, nebraižo aikštelės dangos ir pan.).
 14. Klientas privalo atlyginti dėl jo veiksmų padarytą žalą Aikštelėje esantiems asmenims ar turtui.
 15. Automobilių valdytojai ir savininkai patys atsako už aikštelėje pastatytų automobilių saugumą. B2B Park, UAB, ir UAB „Panorama LT“ nėra materialiai atsakinga už stovėjimo aikštelėje stovinčio automobilio saugumą.
 16. Apmokėti už stovėjimą prieš išvažiuojant galima automatinėse mokėjimo kasose, įrengtose prie išvažiavimų iš automobilių aikštelės ir prie prekybos centro Rimi Hypermarket 1-me aukšte, arba siunčiant trumpąją SMS žinutę numeriu 1332, arba naudojantis B2B Park mobiliąja parkavimo aplikacija MOKIS.
 17. Automatinių mokėjimo kasų, pakeliamų užtvarų ar kitos aikštelės įrangos gedimo atveju privalu pranešti tel. nr. +370 647 31105.
 18. Netinkamai pastačius automobilį, t.y. nesivadovaujant ženklinimu, užimant dvi stovėjimo vietas, ar kitaip pažeidžiant šių taisyklių punktuose nurodytus reikalavimus, laikoma, kad Aikštelės taisyklės yra pažeistos. Automobilio savininkas privalės sumokėti mokestį už jam suteiktas paslaugas (naudojimąsi stovėjimo aikštele), o už įsipareigojimų nevykdymą privalės sumokėti 8,40 Eur kompensaciją už kiekvienas paskesnes 24 valandas, kad atlygintų B2B Park, UAB, išlaidas, susijusias su taisyklių pažeidimo kontrole.
 19. Aikštelės taisyklių pažeidimas fiksuojamas fotonuotraukomis arba filmuotos medžiagos pagrindu, apie pažeidimą informuojant automobilio valdytoją ar savininką registruotu laišku. Automobilio valdytojas ar savininkas laiške nurodytą mokestį už paslaugas bei kompensaciją už įsipareigojimų nevykdymą privalo sumokėti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo registruoto laiško gavimo dienos į laiške nurodytą sąskaitą. Jei mokestis bei kompensacija nebus sumokėti laiku, jų išieškojimas kartu su visa informacija be atskiro pranešimo bus perduotas tretiesiems asmenims.
 20. Už mokesčio sumokėjimą yra atsakingas automobilio savininkas, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad automobilį Aikštelėje pastatė kitas asmuo.