Automobilių požeminės stovėjimo aikštelės taisyklės | PANORAMA

Automobilių požeminės stovėjimo aikštelės taisyklės

1.     Prieš naudodamiesi automobilių aikštele, privalote perskaityti šias taisykles (toliau – Taisyklės) ir jų laikytis.

2.     Šios Taisyklės yra pateikiamos Jums susipažinti įvažiavus į PRIVAČIĄ automobilių  aikštelę (toliau – Aikštelė) ir laikomos viešąja oferta konkliudentiniais veiksmais sudaryti atlygintinų paslaugų sandorį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.71 str. 2 d.).

3.     Pastatydami automobilius šioje Aikštelėje, išreiškiate valią sudaryti automobilių stovėjimo paslaugų užsakymą (sandorį) su automobilių parkavimo ir kontrolės paslaugas šioje Aikštelėje teikiančia UAB STOVA (įmonės kodas 302299725, buveinės adresas: Rodūnios kelias 10, LT-02189 Vilnius) – t. y. sutinkate laikytis Taisyklėse aprašytos Aikštelės naudojimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos.

4.     Automobiliai privalo būti statomi, vadovaujantis Aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis.

5.     Aikštelės kainynas:

  • I–V nuo 6.30 iki 19 val. – 4 (keturias) sumines valandas per parą automobilių stovėjimas yra nemokamas. Viršijus 4 val. nemokamą stovėjimo laiką, automobilių stovėjimas apmokestinamas: 30 (trisdešimt) min. – 1,00 Eur, 1 val. – 2,00 Eur ir t.t.
  •  I–V nuo 19 iki 24 val. – AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS NEMOKAMAS.
  • I–V nuo 24 iki 6.30 val. automobilių stovėjimas apmokestinamas: 30 (trisdešimt) min.– 1,00 Eur, 1 val. – 2,00 Eur ir t.t.
  • Šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS NEMOKAMAS.

6.     Automobilių aikštelės darbo laikas I–VII nuo 6.30 iki 24 val. Nuo 24 iki 6.30 val. Automobilių stovėjimas mokamas.

7.     Atsiskaityti už paslaugą galite:

  • uniPark mobiliąja programėle;
  • uniPark kasoje (grynaisiais arba banko kortele);
  • pagal Jūsų ir UAB STOVA sudarytą rašytinę parkavimo paslaugų sutartį.

8.     Apmokėjus už ne savo automobilio stovėjimą, pinigai negrąžinami.

9.     Automobilių parkavimo ir kontrolės paslaugas Aikštelėje teikianti UAB STOVA nėra materialiai atsakinga už šioje Aikštelėje statomų automobilių bei juose esančių asmenų ir (ar) turto saugumą.

10.  Klientas atsako už Aikštelėje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą.

11.  Draudžiama užstatyti kitus automobilius ar sudaryti bet kokias kliūtis patekti į automobilių stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos, taip pat užstatyti įvažiavimą.

12.  Draudžiama Aikštelėje remontuoti (įskaitant tepalų keitimą), plauti automobilius (išskyrus Aikštelėje esančią plovyklos teritoriją).

13.  Draudžiama Aikštelėje laikyti (palikti) degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus.

14.  Draudžiama Aikštelėje šiukšlinti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kelti triukšmą, būriuotis ar trukdyti kitiems asmenims.

15.  Draudžiama Aikštelėje be UAB „Panorama LT“ sutikimo palikti automobilį (arba kitos rūšies transporto priemonę), įvairiomis formomis ar būdais reklamuojantį prekes ar paslaugas, išskyrus tuo metu, kai klientas, valdantis tokį automobilį, atvyksta apsipirkti prekybos centre.

16.  Pažeidęs šių Taisyklių reikalavimus, automobilio savininkas (valdytojas) privalės sumokėti mokestį už jam suteiktas paslaugas (naudojimąsi stovėjimo aikštele), taip pat privalės sumokėti 30(trisdešimties) Eur kompensaciją už kiekvieną tokį atvejį per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Taisyklių 17 punkte aprašyto akto surašymo momento, kad atlygintų UAB STOVA išlaidas, susijusias su Taisyklių pažeidimo kontrole.

17.  Įgalioti UAB STOVA asmenys fiksuoja (nufotografuoja) automobilio savininko (valdytojo) padarytą Taisyklių pažeidimą ir surašo Taisyklių pažeidimo fiksavimo aktą, kuriame nurodo dėl Taisyklių pažeidimo mokėtinų mokesčių (Taisyklių 16 punkte numatytos baudos) sumokėjimo rekvizitus. Pažeidimo aktas paliekamas automobilio savininkui (valdytojui) matomoje automobilio išorės vietoje.

18.  Klientui pažeidus šias taisykles, UAB STOVA turi teisę reikalauti atlyginti atsiradusius nuostolius.

19.  Už automobilio stovėjimo paslaugos mokesčio sumokėjimą atsakingas automobilio savininkas, išskyrus tuos atvejus, kai jis įrodo, kad transporto priemonę aikštelėje pastatė kitas asmuo.

20.  UAB STOVA, siekdama kuo geriau administruoti paslaugas Aikštelėje, tvarko Jūsų asmens duomenis (automobilio valstybinis numeris, automobilio valstybinio numerio nuotrauka, vaizdo stebėjimo duomenys ir kiti su paslaugos teikimu susiję tiesiogiai ar netiesiogiai asmenį identifikuojantys duomenys). Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teises pateikiama unipark.lt  tinklalapyje skelbiamose uniPark aikštelių ir zonų taisyklėse.

21.  Sugedus įrangai ar iškilus kitiems nesklandumams, nedelsdami kreipkitės pagalbos (24/7) mob.+370 700 77 877. 

Nieko nerasta..